İzolatörler -> Dahiliden Hariciye Geçit İzolatörü
36kV